Mitä hyötyä EaaS – konseptista on perinteiseen projektityöhön verrattuna?

Olen tämän vuoden aikana kirjoittanut muutamaan otteeseen ns. projektibisneksen vanhanaikaisuudesta ja lanseerasimme muutama kuukausi sitten EaaS – konseptin, eli ekonomistiosaamista palveluna. Mikä näitä lopulta erottaa, ja mitä hyötyä EaaS – palvelusta on perinteiseen projektiostamiseen verrattuna? Olen vastannut 20 vuoden aikana sadoista projekteista, joten tämä maailma on tuttuakin tutumpi minulle. Moneen tilanteeseen projektit ovat edelleen oikea ja toimiva ratkaisu. On olemassa useita tilanteita, joissa ekonomistiosaamista tarvitaan, ja joissa vastausta ei yksinkertaisesti ole mahdollista antaa ilman aikaa vievää tutkimus- ja selvitystyötä. Näissä tilanteissa projektimuotoinen hanke on oikea valinta. Vastaavasti usein tarve ekonomistiosaamiselle on harvoin esiintyvä. Esimerkkinä voidaan ajatella vahingonkorvausprosessia tai vaikkapa jonkin julkishallinnon aloitteen vaikutusten arviointia. Näissäkin tilanteissa työ on luontevasti hankemuotoinen, jossa työllä on alku ja loppu sekä tietty resurssi- ja kustannusrakenne.

Läheskään aina näin ei ole ja jatkuva yhteistyö EaaS – muodossa tuottaa selkeitä hyötyjä asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille.

Kenelle EaaS – konsepti soveltuu?

EaaS – konsepti on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat ekonomistiosaamista. Se soveltuu yhtä hyvin julkisille organisaatioille kuin yrityksille. Erityisen luontevasti toimintamalli soveltuu yhteistyökumppanien kanssa toteutettaviin palveluihin. Tyypillisimpiä yhteistyökumppaneita meille ovat asianajotoimistot. Ideaalitilanteessa monessa tapauksessa, otetaan esimerkiksi vaikkapa yrityskaupat, ekonomistiosaamisten saumaton linkittäminen juridisiin palveluihin voi tuoda huomattavia hyötyjä asiakkaalle ja tätä kautta myös yhteistyökumppaneille. Viime kädessä nimittäin laadulla erottautuminen on ainoa kestävää kilpailuetua tuova asia, ja erilaisten osaamisten yhdistäminen, jos se tehdään järkevästi, on enemmän kuin osiensa summa.

Osaava tiimi

Tempossa käytössäsi on satojen vuosien yhteenlaskettu kokemus ekonomistipalveluiden tuottamisesta. Tällaista osaamista ei ole käytännössä mahdollista luoda yhteenkään asiakasorganisaatioon tai yhteistyökumppaniin – siinä ei olisi yksinkertaisesti järkeä. Sinä asiakkaana, tai yhteistyökumppanina, et maksa tämän osaamisen ylläpidon tai kehittämisen kiinteitä kustannuksia, vaan voit hyödyntää sitä yksinkertaisesti sitoutuvan työajan kustannuksin. Tämä ei toteudu perinteisessä projektimaailmassa useinkaan.

Jatkuvuus

Kun opimme tuntemaan toisemme, aikaa ja resursseja ei sitoudu toistemme työtapojen ja toimintamallin opiskeluun. Samalla asiakas oppii tuntemaan työnjälkemme sekä esimerkiksi laskutustapamme.

Varmuus

Jatkuvuuteen liittyvä asia on myös varmuus. Kun tunnemme toisemme, voimme luottaa siihen, että sovitut asiat tehdään ja esimerkiksi aikataulun pitävyyttä ei tarvitse jännittää. Varmuutta on myös matala kynnys kysyä apua tai mielipidettä. Emme ota vastaan tehtäviä, joihin emme pysty vastaamaan, eikä suuria lisäkustannuksia tarvitse pelätä. Projektimaailmassa mielipiteen kysymiseen voi olla iso kynnys tai sitä ei uskalleta tehdä, koska taloudelliset panostukset nousevat hyvin helposti merkittäviin summiin. Näin ei ole EaaS – konseptissa.

Kustannustehokkuus ja joustavuus

Viimeinen pointti, jonka haluan nostaa esille, liittyy sekin kaikkiin edellä mainittuihin. EaaS – palveluiden asiakkaana maksat vain tarvitsemastasi asiantuntijatuesta, et ylimääräisiä kiinteitä kustannuksia. Hyvin usein kysymys johon ekonomistin mielipidettä tarvitaan, tai esimerkiksi saumaton yhteistyö yhteistyökumppanin kanssa on toteutettavissa tehokkaasti ja nopeasti. Totta kai ekonomistiosaamista voidaan ostaa projekteinakin joustavasti. Projekti itsessään on joustava ja loppuu kun sovitut toimenpiteet on tehty. Tyypillisesti kuitenkaan projekteja ei aleta toteuttamaan esimerkiksi niin, että saat vastauksen viikon sisällä, ja tämä sitoo esimerkiksi 20 tuntia laskutettavaa työtä. Tässä on koko EaaS – ajattelun syvin olemus. Käytössäsi on tiimi, jota voit hyödyntää silloin kun tarvitset ilman, että sitoudut raskaaseen ”pakkomyytyyn” 3 kuukauden projektiin.

Tutustu tästä tarkemmin EaaS – palveluihimme

Tutustu palveluun