Modernia ekonomistipalvelua

Kirjoitin vuoden alussa blogin siitä miten projektimuotoinen asiantuntijapalveluiden tuottaminen on jäänyt jälkeen toimintatavoiltaan kehityksestä jälkeen. Ajatuksemme ja visiomme ovat vuoden mittaan jalostuneet siitä miltä tulevaisuus voisi näyttää. Lanseeraammekin nyt kokonaan uuden konseptin toimia. Kuten usein on asianlaita, pyörää ei ole järkevää keksiä uudestaan vaan hyödyntää valmiita toimivia esimerkkejä.

Ohjelmistobisneksessä on jo vuosia puhuttu SaaS – konseptista (Software as a Service).  Tämähän tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että asiakas hankkii keskitetysti ylläpidetyn ohjelmiston lisenssillä käyttöönsä ilman tarvetta raskaisiin alkuinvestointeihin tai monimutkaisiin käyttöönottoprosesseihin. Asiakkaalla siis on ongelma, jonka hän ratkaisee palvelulla. Samaa ajatusta on kopioitu eri aloille. Hyvä esimerkki on vaikkapa Liikenne- ja viestintäministeriön esillä pitämä MaaS – konsepti (Mobility as a Service).

EaaS – konsepti Suomeen

Ollaan rehellisiä itsellemme: Hyvin useassa tapauksessa taloustiede tarjoaa ylivertaisia työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisuun. Kyse on kuitenkin ns. niche-alasta, jolla ei suinkaan yksin ratkaista mitään, vaan osaamisportfolioon tarvitaan muuta. Tämä muu voi olla esimerkiksi juridiikkaa, liikkeenjohdon osaamista, markkinointiosaamista jne., jne.

EaaS (Economics as a Service) tarkoittaa ekonomistiosaamisen liittämistä saumattomasti erilaisiin tehtäviin ja tiimeihin. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palveluita ei pyritä väkisin myymään projekteina, vaan toimimme yhteistyökumppanin tiimin osana korostamatta sitä, että Tempo tekee jotain. Käytännön esimerkkejä voivat olla esimerkiksi:

  • Kilpailulainsäädännön soveltaminen. Tempo voi osallistua juridisen asiantuntijan tiimiin esimerkiksi yrityskauppavalvonnassa tai määräävän markkina-aseman prosesseissa tukemassa lopputuotteiden laatua ja taloudellisen analyysin tuomista prosessiin ilman, että asiakas ostaa oman erillisen projektin Tempolta,
  • Mallintaminen. Esimerkiksi markkinoinnin tuottavuuden mittaaminen (kunnolla), hinnoittelun kehittäminen tai asiakkaiden käyttäytymisen tilastollinen analysointi ovat tärkeitä alueita. Meillä on kykyä tilastolliseen mallintamiseen erikoistuneella tasolla ja esimerkiksi mediatoimistoilla on vahva rooli suhteessa asiakkaisiin ja yleiseen markkinointiosaamiseen. Voimme tukea kumppanien työtä ja luoda näille kilpailuetua suhteessa näiden omiin kilpailijoihin EaaS – konseptilla,
  • Julkisen sektorin kehittäminen. Jokainen mielenkiintoinen tutkimuskysymys tai arviointi ei vaadi raskasta kilpailutusprosessia ja ”perinteisiä” julkishallinnon konsultteja. Useassa tapauksessa taloustieteellisen peruslogiikan soveltaminen voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti EaaS – konseptin avulla,
  • Liikkeenjohdon konsultointi. Liikkeenjohdon konsultointi Suomessa ei hyödynnä taloustiedettä käytännössä lainkaan. Moni peruskysymys esimerkiksi kilpailuedusta, strategisista valinnoista ja mahdollisuuksista, kannattavuuden maksimoinnista, markkinaosuuden kasvattamisesta jne. hyötyisi vahvasti toimialan taloustieteen jäsennellystä peruslähestymistavasta ja taloustieteen työkaluista. Toisaalta liikkeenjohdon konsulteilla on toimialaymmärrystä ja muun tyyppistä osaamista. EaaS – konsepti voi tarjota suuria mahdollisuuksia kumppaneille tuoda markkinoille jotain uutta.

Ensimmäiset pilotit saumattomasta yhteistyöstä ja EaaS – konseptista ovat käynnissä. Lisätietoa toimintamallista ja esimerkiksi hinnoittelusta saa suoraan allekirjoittaneelta.