Asiantuntijamme

 

Toni Riipinen

KTT

Toni on Tempon perustaja ja vetäjä. Toni toi ammattimaisen taloustieteellisen konsultoinnin Suomeen noin 20 vuotta sitten. Tänä aikana hän on vastannut useasta sadasta tutkimus-, kehittämis-, ja selvityshankkeesta julkiselle sektorille, yrityksille ja kunnille.

Kilpailuoikeuden soveltamiseen liittyvästä taloudellisesta analyysista Tonilla on Suomen kattavin kokemus. Hän on vuodesta 2003 lähtien vastannut kymmenistä erityyppisistä hankkeista, jotka ovat liittyneet yrityskauppavalvontaan, erilaisiin MMA-kysymyksiin, vahingonkorvausprosesseihin ja esimerkiksi sääntelyn kehittämiseen hyvin monella eri toimialalla. Toni on väitellyt taloustieteestä Helsingin kauppakorkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto).

Lataa CV

Pekka Ilmakunnas

Professori

Pekka on professori (emeritus) Aalto yliopiston taloustieteen laitokselta. Pekka on Suomen johtava toimialan taloustieteen ja ekonometristen menetelmien asiantuntija. Hän on julkaissut näistä aihepiireistä maailman johtavissa julkaisuissa noin 40 vuoden ajan. Pekka on lisäksi osallistunut esimerkiksi useaan korkean profiilin vahingonkorvausprosessiin Suomessa taloustieteellisenä asiantuntijana.

Teemu Malmi

Professori

Teemu toimii professorina Aalto yliopiston laskentatoimen laitoksella ja vierailevana professorina Lundin yliopistossa Ruotsissa. Teemu on Suomen johtavia kustannuslaskennan ja suorituksen mittaamisen asiantuntijoita. Teemu on osallistunut vuosien varrella laajasti erityyppisiin kilpailuoikeuden soveltamiseen liittyviin käytännön tapauksiin asiantuntijana.

Janne Tukiainen

Professori

Janne toimii professorina Turun yliopiston taloustieteen laitoksella ja hän on myös dosentti Helsingin yliopistossa. Janne on toiminut toimialan taloustieteen ja mikroekonometrian alalla tutkijana, virkamiehenä ja konsulttina yli 15 vuotta. Hän on johtavia alan kotimaisia tutkijoita. Lisäksi Janne on osallistunut taloustieteellisenä asiantuntijana useaan korkean profiilin vahingonkorvausprosessiin Suomessa.

Timo Korkeamäki

Professori

Timo toimii rahoituksen professorina Hankenilla. Aiemmin hän on toiminut mm. Hankenin vararehtorina ja lukuisissa akateemisissa positioissa Suomessa ja Yhdysvalloissa.
Timo väitteli tohtoriksi University of South Carolinasta 2001. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat rahoitusmarkkinat, rahoituslaitokset ja yritysrahoitus, mukaan lukien arvonmääritys ja yrityksen varainhankinta. Timo on julkaissut sekä rahoitusalan akateemisissa huippujulkaisuissa että käytännönläheisissä lehdissä. Hän on myös osallistunut asiantuntijana useisiin tuomioistuinkäsittelyihin mm. pääoman kustannusten määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Mika Vaihekoski

Professori

Mika toimii rahoituksen professorina Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut rahoitusteorian empiiriseen tutkimukseen. Mikan erityisosaamista ovat yritysrahoitukseen ja arvopaperien hinnoitteluun liittyvät kysymykset. Mika tuo Tempon tiimiin vahvaa rahoitusteorian osaamista esimerkiksi arvonmäärityksiin ja pääoman kustannuksen arvioinnin kaltaisiin kysymyksiin liittyen. Mikä on myös konsultoinut laajasti suomalaisessa yrityskentässä.