Mielenkiintoinen tutkimus tulossa merenkulkualasta

Tempo aloittaa Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta myös toisen tutkimushankkeen. Tällä kertaa merenkulusta ja erityisesti matkustajamerenkulusta. Hankkeessa suoritetaan markkina-analyysi matkustaja-alustoiminnasta. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan merenkulun tukien vaikutuksia mm. huoltovarmuustavoitteen näkökulmasta sekä tarkastellaan matkustajamerenkulussa tuotettavien palveluiden kilpailutilannetta suhteessa mantereella sijaitseviin tuottajiin. Hanke valmistuu syksyllä 2019.

Tagged with: