Julkinen sektori

Tempo yhtiöt ovat 10 vuoden aikana tuottaneet yhteiskuntaa hyödyntävää tutkimusta ja kehitystoimintaa lähes 100 hankkeen kautta. Tempo Lecon palaa juurilleen ja tuottaa faktapohjaista analyysia päätöksenteon tueksi taloustieteen avulla. Pyrimme välttämään perinteistä powerpoint – konsultointia ja tuottamaan akateemisen tutkimuksen laatukriteerit täyttävää kehittämistukea.

Osaamisemme ytimessä on elinkeino- työvoima- ja innovaatiopolitiikka. Viime vuosina havaitsemamme trendi näillä alueilla on kiitettävästi lisääntynyt vaatimus hyödyntää aitoja tutkimuksellisia menetelmiä tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Ekonometriaa ja tilastollista analyysia sekä erilaisia mallinnus- ja simulaatioratkaisuita tuotetaan enenevässä määrin ja mielipiteisiin nojautuva heikkolaatuinen työ vähenee.

Olemme tutkimuksen ammattilaisia. Senioriasiantuntijamme ovat kaikki taloustieteellisen tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä. Kvantitatiiviset menetelmät ovat tekemisemme ydintä, mutta yhtä lailla kvalitatiiviset menetelmät ovat usein keskeisessä roolissa hankkeissa.