Riidanratkaisu

Monimutkaiset vahingonkorvausprosessit ovat nousseet voimakkaasti esille viime vuosina sekä Suomessa että laajemmin. Esimerkiksi merkittävät kilpailunrajoitustapaukset ovat muuttuneet yleisesti myöhemmässä vaiheessa vahingonkorvausprosesseiksi.

Sekä kilpailunrajoituksiin liittyviin vahingonkorvaustapauksiin että laajemmin kaikkiin vahingonkorvaustapauksiin kuuluu olennaisena osana ns. kontrafaktuaalin määrittäminen. Vahinkojen osoittaminen edellyttää käsitystä siitä mikä esimerkiksi hintojen kehitys olisi ollut ilman kilpailunrajoitusta ja tämä puolestaan edellyttää taloudellista analyysia.

Nämä prosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja niissä korostuu kyky johdonmukaisuuteen ja keskeisten argumenttien tunnistamiseen. Tilastollinen vahinkojen arvioiminen ja tulosten uskottava kommunikoiminen ovat työmme keskeistä sisältöä. Kykenemme auttamaan kansainvälisesti toimialariippumattomasti.