Tutkittua tietoa suomalaiseen yhteiskuntaan

Tempo aloittaa Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta koko vuoden 2019 kestävän tutkimushankkeen kuntien itsehallinnon kannalta keskeisen ns. rahoitusperiaatteen (valtio takaa kunnille riittävät voimavarat antaessaan kunnille tehtäviä) toteutumisesta. Alkavassa hankkeessa suoritetaan ensimmäistä kertaa kattavat ekonometriset ja tilastolliset analyysit rahoitusperiaatteen toteutumisesta ja toteutetaan kansainvälinen vertailu käytettävistä menetelmistä. Tutkimushankkeen etenemisestä tullaan viestimään hankkeen edistyessä.

Tagged with: